GRONDPROEVEN
CULINAIR MUZIEKTHEATER OVER AKKERBOUWERS IN TRANSITIE

GRONDPROEVEN 3 op 23 en 24 juni in Drachten

GRONDPROEVEN SPEELT IN 2024 op akkerbouwbedrijven verspreid over het land.

GRONDPROEVEN is een theater drieluik met drie avondvullende voorstellingen die tussen 2021 en 2023 bij Karavaan Festival in premiere gaan. Op akkerbouwbedrijf wordt   een schuur getransformeerd tot keuken, restaurant en theater. Boer en consument zitten met elkaar aan tafel, kijken, luisteren, proeven, en gaan het gesprek aan.

In 2024 is GRONDPROEVEN 3 te zien zijn op akkerbouwbedrijven verspreid over het land. In deze voorstelling ontmoet je een vader en een dochter die zoeken naar een nieuwe relatie met de bodem. Zangers en koperblazers geven de grond een stem en doen verslag van haar metamorfose. Koks bereiden en serveren ter plekke een culinair drie gangen diner met de groenten van de aangrenzende akkers.

Neem een kijkje bij GRONDPROEVEN 3

In de media

Luister naar de podcast van Dide Vonk over GRONDPROEVEN

Podcastmaker Dide Vonk spreekt met regisseur en chef-kok Titia Bouwmeester en deelnemende boeren in ‘Wij zijn kunstenaar’ van het VriendenLoterij Fonds

Titia: “De polarisatie van het landbouwdebat maakt eigenlijk dat niks meer kan bewegen. Hierdoor stagneert de verduurzaming die hard nodig is. GRONDPROEVEN brengt boer en consument weer bij elkaar”

********************************************************************************************

“Grondproeven 3 drijft de controversen in het boerenbestaan beslist niet op de spits, er is geen pasklaar antwoord. Dat is terecht, de complexiteit is te groot. De dialogen tussen vader en dochter zijn op bijna ontroerende wijze wederzijds begripsvol. Na afloop besef je dat liefde voor akkerbouw de leidraad is en daarbij hoort toewijding aan de grond. Daarmee begint alles.”

“De mentaliteit van de innovatieve boeren komt heel mooi naar voren in het slotlied van deze genoeglijke avond”

“De kloof tussen politiek en boerenpraktijk wordt knap voelbaar”

“Het is goudeerlijk documentair theater over een probleem dat ons allen aangaat.”